ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ, СДЕЛКИ ПО  ПОКУПКО – ПРОДАЖБА ИЛИ ИПОТЕКИРАНЕ НА АКТИВИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БАНКОВ КРЕДИТ НА :

1. ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

 • Експертна оценка на апартамент;
 • Експертна оценка на къща или етаж от къща;
 • Експертна оценка на парцел в регулация и извън регулация;
 • Експертна оценка на търговски обект;
 • Експертна оценка на склад;
 • Експертна оценка на офис.
 • 2. ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА.

  3. ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • За недвижими имоти – Нотариален акт;
 • За поземлени имоти – Нотариален акт и скица;
 • За машини и съоръжения – Документ за собственост (договор, фактура, инвентарен опис);
 • За транспортни средства – Регистрационен талон;
 • За търговски предприятия и вземания – Набор документи, предоставен при поискване.
 • ВИД УСЛУГА ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ
  А Стопански имоти и поземлени незастроени имоти
  1. Самостоятелна стопанска сграда 130 лв. за етаж плюс 20% от 130 лв. за всеки следващ етаж
  2. Незастроени регулирани парцели до 1000 кв.м. 100 лв. плюс 20% от 100 лв. за всеки следващи 1000 кв.м.
  3. Незастроени нерегулирани поземлени имоти до 2000 кв.м. 100 лв. плюс 20% от 100 лв. за всеки следващи 2 000 кв.м.
  4. Апартаменти с право на строеж или на собственост върху земя (с прилежащ гараж, таван и/или мазе) 100 лв
  Б Търговски, складови и офис обекти
  1. Търговски обекти (магазин, ресторант, сладкарница, кафе – бар и ср.) с площ до 300 кв.м. 200 лв. плюс 10% от 200 лв. за всеки следващи 100 кв.м.
  2. Складове до 300 кв. м. 130 лв. плюс 10% от 130 лв. за всеки следващи 100 кв.м.
  3. Отделни офиси в сгради с площ до 200 кв.м. 140 лв. плюс 10% от 140 лв. за всеки следващи 100 кв.м.
  В Недвижими имоти, сгради и терени,предназначени за промишлени нужди
  1. Недвижими имоти- сгради и терени, извън посочените

  в раздели А и Б

  Минимум 250 лв., междинна стойност – 0,12% от пазарната стойност, но максимум 2000 лв.
  Г Движимо имущество
  1. Леки автомобили за 1 брой и не повече от пет 25 лв. / брой
  2. Товарни автомобили за 1 брой и не повече от пет 30 лв. / брой
  3. Машини и съоръжения за 1 брой и не повече от пет 20 лв. / брой
  4. Неспецифичен инвентар за 1 брой и не повече от пет 15 лв. / брой
  5. Отделни производствени машини до 10 броя 35 лв. / брой
  6. Машини, транспортни средства, оборудване, технологични линии, съоръжения и др., които са повече на брой и не се включват в изброените в раздел Г, т.т. 1, 2, 3, 4 и 5 Минимум 250лв., междинна стойност – 0,12% от пазарната стойност, но максимум 2 000 лв.
  Д Други активи
  1. Собствен капитал / части от него на юридическо лице, в т.ч. самостоятелно функциониращи единици (хотел, бизнес -сграда, търговски комплекс, бензиностанция, ВЕЦ и други) Минимум 950 лв., междинна стойност – 0,12% от пазарната стойност, но максимум 2 500 лв.
  Актуализация на оценките 30% от първоначалния хонорар за оценка на съответния актив
  Be Sociable, Share!