План за евакуация

Строителни проекти изготвят схеми за , т.нар. „ на евакуация“ или „План за евакуация“ за Вашия .