Строителни проекти изготвят , т.нар. “ на ” или “План за ” за Вашия .

  • Изготвяме цялата необходима документация за прилагане правилата и нормите за пожарна и аварийна безопастност (нормативна наредба 2377/2011г).
  • Изготвяме схеми за евакуация – формат А2, А3, А4
  • Цялостно проектиране на евакуационната схема, съгласно нормативната уредба – аварийни изходи, път за евакуация, места на и , локация на електрическото табло и сборни пунктове за евакуация, текущо местонахождение на плана за евакуация (наричана още или )
Be Sociable, Share!