Строителни проекти изготвят схеми за евакуация, т.нар. “ на евакуация” или “План за евакуация” за Вашия обект.

Be Sociable, Share!