Строителни проекти изготвят , т.нар. “Схема на ” или “План за ” за Вашия обект.

  • Изготвяме цялата необходима документация за прилагане правилата и нормите за и (нормативна наредба 2377/2011г).
  • Изготвяме схеми за евакуация – формат А2, А3, А4
  • Цялостно проектиране на евакуационната схема, съгласно нормативната уредба – , път за евакуация, места на пожарогасители и , локация на електрическото табло и сборни пунктове за евакуация, текущо местонахождение на плана за евакуация (наричана още карта за евакуация или )
Be Sociable, Share!