Строителни проекти изготвят , т.нар. “Схема на евакуация” или “План за евакуация” за Вашия обект.

Be Sociable, Share!