План за евакуация

Строителни и изготвят схеми за , т.нар. „Схема на евакуация“ или „План за евакуация“ за Вашия .

  • Изготвяме цялата необходима документация за прилагане правилата и те за пожарна и аварийна безопастност (нормативна наредба 2377/2011г).
  • Изготвяме – формат А2, А3, А4
  • Цялостно на евакуационната , съгласно нормативната уредба – , път за евакуация, места на и , локация на електрическото табло и сборни пунктове за евакуация, текущо местонахождение на плана за евакуация (наричана още карта за евакуация или схема за евакуация)