Архив за етитет: инженер геолог

Част Геоложки проучвания /Геоложки доклад/

Тази част включва изготвянето на инженерно геоложки доклад. В него се описват особеностите на терена, характеристиката на пластовете под бъдещата сграда и тяхната носимоспособност. Докладът не е задължителен и се изготвя при искане от страна на инженер конструктор, от общинската администрация или от възложителя.

Изготвяме проекти по тази част само ако са част от цялостното проектиране на даден обект.

За повече информация, оферта и цени се свържете на екипа на Строителни проекти