Архив за етитет: част конструкции

Изготвяне на количествени сметки

Изготвяме количествени сметки (както и остойностяването им), както по част конструктивна, така и за другите специалности.

Количествени сметки по видове работи се съставят по преценка на Възложителя. Ако Възложителят е преценил, че са му необходими подробни количествени сметки (примерно количества за изкопни работи, бетон, армировка, зидария, замазки и мазилки), той би трябвало да възложи на проектанта да състави списък с необходимите за изпълнението работи и технически спецификации (изисквания за изпълнение) на различни видове работи. Без технически спецификации не е възможно да се определят единичните цени.

За повече информация може да се свържете с www.stroitelni-proekti-com

Технически паспорт на сграда

Какво представлява паспортизацията на строежите?

Между 3 и 5 лева средно на квадратен метър излиза изваждането на технически паспорт за сграда, във връзка с изискванията за издаването на тези документи съгласно Закона за устройство на територията. За да се състави документът е необходимо да има конструктивно и енергийно обследване на сградата. Работата по паспортизирането на сградния фонд на Софийска община продължава, а до момента в тази дейност са вложени 3,5 млн. лв.

Съществуват три крайни срока за гражданите, живеещи в сгради с РЗП над 1 000 кв. м. До края на 2012 година всички имоти с площ над 5 000 кв. м ще трябва да са с технически паспорти. Площта обхваща целия имот, а не границите на етажната собственост, което означава, че много от блоковете в цялата страна ще попаднат в графата за издаването на технически паспорт.

Средната цена на техническия паспорт за кв. м. е около три лева. Ще възникре огромен проблем за много сгради, който са строени преди много години поради липсата на чертежи, което налага архитектурното и конструктивното им заснемане. То от своя страна ще оскъпи с около два лева на квадратен метър цената за издаването на техническия паспорт. Времето за обследване на една сграда варира от няколко дена до няколко седмици, в зависимост както от големината на сградата, така и от съществуващите до момента чертежи за нея.

Техническият паспорт може да бъде издаден само от консултанти, получили лиценз от МРРБ. За технически въпроси и запитване относно самата процедура, може да се свържете със нас.

В документа обследванията, които трябва да се опишат са на конструкцията, архитектурата на обекта, ВиК-инсталациите, електрическата система, отоплението, вертикалната планировка, пожарната и аварийна безопасност, както и санитарно-хигиенните условия. Освен това трябва да се опише в документацията ако са правени преустройства, надстройки или друг тип дейности, които засягат конструкцията, с оглед дългосрочното и използване.

До 31 декември 2014 година такъв тип обследвания и паспорти трябва да имат сградите със застрояване – от 1 000 до 5 000 кв. м, а до 31 декември 2016 година – нискозастроените сгради под 1 000 кв. м. За последните е задължително изготвянето на технически паспорт на базата на конструктивното обследване.

Едно и двуфамилните самостоятелни сгради не трябва да си издават технически паспорти.

Според сегадействащата норма по наредба на Министерството на регионалното развитие и благоустройството след изтичането на крайните срокове кметът на общината трябва да възлага за сметка на собствениците на имотите изготвянето на технически паспорти за строежите. Разходите, направени от общината ще се възстановяват с изпълнителен лист.

За повече информация или оферта за изготвянето на нужната документация може да направите запитване или да се свържете с екипа на Строителни Проекти.