Изготвянето на проекта по част Отопление Вентилация и Климатизация съдържа следните разработки:

– Схеми и чертежи на вътрешни

– Схеми и чертежи за разположение на вътрешни

– Оценка и изчисления за топлотехническата енергийна ефективност на сградата

Проекта се изготвя на база одобрен архителтурен проект.

Изготвяме проекти по тази част само ако са част от цялостното проектиране на даден обект.

За повече информация, оферта и цени се свържете с екипа на Строителни Проекти

Be Sociable, Share!