укрепване на изкоп с. Бистрица

В съответствие с предоставените материали е прието изпълнението на два вида укрепителни :

  • Първия вид укрепване по северозападната граница е решено посредством т.н. “Soil Nailing” изпълнение. Укрепването предствалява торкретирана на изкопа с дебелина 10см. с откос от 56 градуса до 65 градуса и изпълнение на самопробивни инжекционни анкери IBO R32N. Общата дължина на този тип укрепване изкоп е 25м.
  • Втория вид укрепване представлява торкретирана стена с дебелина 10см. под наклон 45 градуса, на места със берми и изпълнение на почвени гвоздеи от армировъчна стомана. Този вид укрепване в разположен по дължината на другите три страни от изкопа по предложение и данни от но геоложкия доклад.

Укрепването в северозападната стена е решено посредством торкретно-анкерна изпълнена директно по ят откос. За запъване на конструкцията към земният масив са използвани самопробивни инжекционни анкери IBO R32N с дължина L=4.00m. и L=6.00m. Конструкцията представалява еластична стена от пръскан със дебелина не по-малка от 10см и стоманени мрежи N10/20см от стомана В500В.