Гяуров Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи гр. София

Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи гр. София, ул.”Бунтовник” – 2010 – реализация

Стоманобетонна конструкция

Стоманобетонна конструкция

Стоманобетонна конструкция