Жилищна сграда в гр. София проектирана през 2007г.