Жилищна сграда в гр. София проектирана през 2008г.