АРТА Жилищна сграда за сезонно ползване в Равда

Мeбелна къща и Жилищна сграда за сезонно ползване

студия и офиси  с. Равда

ЕТАЖНОСТ/РЗП:  4+М /3116 м2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    „ПЕТКА-ТУРС“ООД

ПРОЕКТИРАН:      ХІІ.2007/ построен

Стоманобетонна конструкция

Стоманобетонна конструкция

Стоманобетонна конструкция