АРТА Обществена сграда в гр. София

БИЗНЕС ЦЕНТЪР АНДРОМЕДА

офиси, магазини и подземни гаражи

гр. СОФИЯ; бул. “Цар Борис ІІІ”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АЙ БИ АЙ ТРЕЙДИНГ

ПРОЕКТИРАН:  2005/построена

Стоманобетонна носеща конструкция

Стоманобетонна носеща конструкция

Стоманобетонна носеща конструкция

Стоманобетонна носеща конструкция