ARTA Хотел в Банско

ВАКАНЦИОННИ АПАРТАМЕНТИ БАНСКО

Сграда с ваканционни апартаменти, УПИ ХVІІ-157, кв. 262, гр. Банско

ЕТАЖНОСТ/РЗП:      3+М /1810,00м2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ТЕССА ФРИГО“ЕООД

ПРОЕКТИРАН:      ХІІ.2006/ построен

Стоманобетонна конструкция. Покрив-дървена покривна конструкция

Стоманобетонна конструкция. Покрив-дървена покривна конструкция

Стоманобетонна конструкция. Покрив-дървена покривна конструкция