Реконструкция на спортна зала в Якоруда

Реконструкция на спортна зала в Якоруда – 2010г.