УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ И СГРАДИ

Разкриване и усилване на фундаменти с оглед надстрояване

Усилване на плоча

Усилване основите на къща в гр. София

укрепване на изкоп с. Бистрица