Разкриване и усилване на фундаменти с оглед надстрояването на сградата

РАЗКРИВАНЕ И УСИЛВАНЕ
НА ЕДИНИЧЕН ФУНДАМЕНТ
РАЗКРИВАНЕ И УСИЛВАНЕ
НА ИВИЧЕН ФУНДАМЕНТ