Конструктивно и сеизмично оценяване чрез компютърно моделиране

Строителни проекти. Проектиране на сгради и съоръжения Конструктивно и сеизмично оценяване чрез компютърно моделиране

За конструктивните изчисления използваме съвременни софтуерни програми. Тъй като през 1987 година се сменят ните , а през 2004г. нормите за натоварване, чрез софтуерните програми може да се оцени стара (построена преди 1987г.), за сеизмична устойчивост, полезно и постоянно натоварване, сняг, вятър и др. Конструктивно оценяване на даден се прави при следните изменения и преустройства:

– Смяна на то на дадено помещение или сграда
– Обследване на съществуваща сграда за сеизмични сили (земетръс)
– Повреда на конструкцията и анализ на разрушенията
– Усвояване на тераса () към помещение (остъкляване на балкон)
– Слягания и пропадания на фундаменти
– Провисване на
– Конструктивно оценяване за изготвянре на
– Усилване на фундаменти, плочи, и греди с оглед допълнително натоварване
– Пристройка към съществуваща сграда
– Надстройка към съществуваща сграда
– Пукнатини в плочи или колони
– Обследване на съществуваща сграда
– Промяна на преградни ове

В част от случаите се изисква конструктивни изчисления придружени с конструктивно становище, а в други отделен конструктивен проект за доказване на носимоспособността на конструкцията.

За повече информация се свържете с екипа на Строителни Проекти.