За всеки проектиран от нас обект, предлагаме . Посещенията на обекта и тяхното заплащане се определя предварително чрез “Договор за ”. Всички бетонови и стоманобетонови работи и актове за скрити работи здължително трябва да се приемат от автора на проекта по част “Конструктивна”. Ако обекта е в друго населено място, авторския надзор може да се прехвърли чрез нотариално заверено пълномощно на друг или избран от вас  с .

Предоставяме услугите си и като Инвеститорски контрол по предложение зададено ни от възложителя.

За повече информация може да се свържете с www.stroitelni-proekti-com

Be Sociable, Share!