• Tag Archives греда. Сеизмично оценяване
 • Конструктивно и сеизмично оценяване чрез компютърно моделиране

  За конструктивните изчисления използваме съвременни софтуерни програми. Тъй като през 1987 година се сменят земетръсните норми, а през 2004г. нормите за натоварване, чрез софтуерните програми може да се оцени стара сграда (построена преди 1987г.), за сеизмична устойчивост, полезно и постоянно натоварване, сняг, вятър и др. Конструктивно оценяване на даден обект се прави при следните изменения и преустройства:

  – Смяна на предназначението на дадено помещение или сграда

  – Обследване на съществуваща сграда за сеизмични сили (земетръс)
  – Повреда на конструкцията и анализ на разрушенията
  – Усвояване на тераса (балкон) към помещение (остъкляване на балкон)
  – Слягания и пропадания на фундаменти
  – Провисване на плоча

  – Конструктивно оценяване за изготвянре на конструктивно становище

  – Усилване на фундаменти, плочи, колони и греди с оглед допълнително натоварване

  – Пристройка към съществуваща сграда
  – Надстройка към съществуваща сграда
  – Пукнатини в плочи или колони

  – Обследване на съществуваща сграда

  – Промяна на преградни зидове

  В част от случаите се изисква конструктивни изчисления придружени с конструктивно становище, а в други отделен конструктивен проект за доказване на носимоспособността на конструкцията.

  За повече информация се свържете с екипа на Строителни Проекти.