• Tag Archives договор
 • Цени за проект по част ВиК, ОВиК, Геодезия, ЕЛ и Геоложки доклад

  Цените за проекти по части ВиК, ОВиК, Геодезия, ЕЛ и Геоложки доклад се определят от съответните специалности след договаряне с архитекта. Цените са променливи и зависят от РЗП-то на сградата, типовите етажи, от обекта категория и вида на сградата.

  За повече информация , запитване или оферта се свържете с екипа на Строителни Проекти.


 • Цени за цялостно (комплексно) проектиране

  Архитектурна и конструктивна консултация

  В рамките на град София, предлагаме безплатно консултации с оглед на място. Ще ви дадем съвет и информация с възможностите на застрояване на вашия парцел, идея за реконструкция, преустройсто или промяна на предназначение. В границите на Софийска област, се заплащат разходите за път, според разстоянието до обекта. За останалата част на страната, консултациите на място са по договаряне според времето, което е нужно на специалиста да достигне обекта.

  ПРОЕКТИРАНЕ:

  Предлагаме ви приблизителни цени на инвестиционен проект (работен проект) на сгради за основните специалности:

  -до 200 м2 – 18-19 лв/м2 – мин. 500 лв.
  -от 200м2 до 500м2 – 16-18 лв/м2
  -от 500м2 до 2000м2 – 14-16 лв/м2
  -над 2000м2 – по договаряне

  Цените се формират на базата на Общата разгъната застроена площ на сградата (РЗП)

  – за оскъпяване цената на проекта (в горепосочените граници) може да се говори при сложна геометрия на сградата ( наличие на елипсовидни или обли  части, повече 3D визуализации и др.)
  – за намаляване цената на проекта (в долупосочените граници) е възможно при прости геометрични обекти, с типови и повтаряеми елементи на сградата или симетрия на конструкцията.

  Дадените цени включват изброените по-долу основни специалности:

  1. Архитектура – разпределения, разрези, фасади, детайли, спесификации, 3D изображения, количиствена сметка
  2. Конструкции – конструктивни чертежи-кофражни и армировъчни планове, детайли, статически изчисления, количества армировка, план изкоп (укрепване на изкоп). Допълнително се договаря: фундиране на много нива, пилотно фундиране, изкоп с торкретни или шлицови стени, изцяло метални или дървени конструкции и т.н.
  3. ВиК – Водопровод и Канализация – чертежи, аксонометрия, количествена сметка, допълнително се договарят помпени, отводнителни, пречиствателни спринклерни и водни резервоари.
  4. ОВиК – Отопление, Вентилация и Климатизация- включва чертежи, количествена сметка и топлотехническа ефективност или доклад за енергийна ефективност
  5. Геодезия / Вертикална планировка
  6. Електрическа – чертежи на силнотокови и слаботокови инсталаци-телефонизация, видеонаблюдение, ТV и интернет системи, подгряване и отопление на улуци, водостоци и рампи, схема главно ел. табло, количествена сметка и външно осветление
  7. Проект за енергийна ефективност
  8. Проект за по пожарна безопасност
  9. Пожароизвестяване
  10. План за безопасност и здраве

  Количествени сметки по всички специалности

  Проектите по т.7, т.8, т.9, т.10 се определят от НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за „Обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“, в зависимост от категорията на сградата.

  Ако е необходимо, според спецификата на сградата допълнително се заплщат следните специалности:

  • Предпроектно проучване
  • КМД – при поява на метални конструкции
  • Геоложко проучване (геоложки доклад)
  • Проект за ограда – възлага се и се одобрява отделно
  • Пътен проект – зависи от местните общински разпоредби
  • Технология
  • Ландшафтна архитектура (озеленяване)

  Цените не включват:

  ● Oдобряване на междинни фази – ПП, ПУП, РУП и др.
  ● Узаконяване и внасяне на проекта в общината при предоставено пълномошно от Възложител.
  ● Узаконяване на рекламни съоръжения или надписи на сгради.

  Задължителни разходи свързани с инвестиционният процес, които поема инвеститора:

  • Всички държавни и местни такси по одобряването и съгласуването на проектите и издаването на строителното разрешение;
  • Надзор в проектирането и изготвяне на доклад за съответствие.

  Начин на плащане и срокове:

  1. Консултация за оформяне на заданието за проектиране.
  2. Изготвяне на оферта за проучване и проектиране – цени и срокове на изпълнение.
  3. Сключване на договор за проектиране – 30% – авансово заплащане.
  Разработва се Идейна фаза при желание на Инвеститора – договаряне на срокове.
  4. Приемане, подписване и комплектоване на идеен проект – 20% от цената.
  Разработва се Работна фаза на проекта
  5. Предаване на Работен проект – от 3 до 5 бр. папки – 40% от цената.
  6. След одобряване на проекта в общината – 10% от цената.

  При проектиране директно в Работен проект  (без Идейна фаза) , в т.5 , след предаването му се заплаща 60% от цената.

  Цена за архитектурно заснемане на сграда, къща или помещение  като самостоятелен проект – от 1,3-1,8 лв/м2

  За повече информация , запитване или оферта се свържете с екипа на Строителни Проекти.


 • Цени

  Архитектурна и конструктивна консултация

  В рамките на град София, предлагаме безплатно консултации с оглед на място. Ще ви дадем съвет и информация с възможностите на застрояване на вашия парцел, идея за реконструкция, преустройсто или промяна на предназначение. В границите на Софийска област, се заплащат разходите за път, според разстоянието до обекта. За останалата част на страната, консултациите на място са по договаряне според времето, което е нужно на специалиста да достигне обекта.

  Цените на предлаганите от нас инвестиционни проекти, може да се разделят на следни групи, в зависимост от обема на зададената работа:

  цени за цялостно проектиране на обект (комплексно проектиране)

  цени за проектиране по част Конструктивна (част Конструкции)

  цени за проектиране по част Архитектурна

  цени за преокт по част Проект за безопасност и здраве (ПБЗ)

  цени за проектиране на ВиК, ОВиК, Геодезия, ЕЛ и Геоложки доклад

  За изготвяне на инвестиционен проект за промяна, реконструкция или преустройство на съществуваща сграда, градоустройствен план или  други дейности,  цената е по договаряне според сложността на проекта и неговата трудоемкост за изготвяне.

  За повече информация , запитване или оферта се свържете с екипа на Строителни Проекти.