Архив за етитет: на проектиране

Инвеститорски контрол

Описание на услугите по  „Инвеститорски контрол”. Информация за Инвеститори и Възложители.

Инвеститорския контрол, който предлагаме, е по време на целия период във всички етапи на проекта – инвестиционни намерения; проектиране и строителство. Отпускането на бюджет за инвеститорски контрол за всеки етап от проекта, гарантира, че ще се използват рационално материалите, работната сила  и паричните средства. За да се улесни инвеститорския контрол по време на строителство е необходимо преди започването му да се извърши внимателен оглед и оценка на проектите , както и да се направи предварителен строително-финансов анализ.

Инвеститорският контрол е услуга, която дава възможност на инвеститора да управлява и контролира целият строителен процес. Услугата е от полза както за частни инвеститори, така и за държавни инфраструктурни обекти.

Дейности:

  • проследяване на състоянието и развитието на целия строително-инвестиционен процес;
  • ясен анализ на всички разходи;
  • анализ на рисковете, които могат да възникнат;
  • подкрепа в развитието на инвестиционната стратегия;
  • контрол на разходите във всеки етап на строителството;
  • внимателен анализ на претенции, без конфликт на интереси;
  • мерки за подобряване на проекта;
  • поддръжка на всички данни за проекта;
  • професионални коментари и съвети;

За повече информация, изготвяне на оферта и цени, може да направите запитване или се свържете с екипа на Строителни Проекти