Архив за етитет: отопление и вентилация

Част Отопление Вентилация и Климатизация /ОВиК/

Изготвянето на проекта по част Отопление Вентилация и Климатизация съдържа следните разработки:

– Схеми и чертежи на вътрешни отоплителни инсталации

– Схеми и чертежи за разположение на вътрешни вентилационни инсталации

– Оценка и изчисления за топлотехническата енергийна ефективност на сградата

Проекта се изготвя на база одобрен архителтурен проект.

Изготвяме проекти по тази част само ако са част от цялостното проектиране на даден обект.

За повече информация, оферта и цени се свържете с екипа на Строителни Проекти