• Tag Archives проект
 • Усилване основите на къща в гр. София

  Усилване на фундаменти и колони на къща в гр. София

  2011 – проект


  Подмяна на нов стоманобетонен цокъл


  Съществуващ цокъл, който е поддал


  поддал цокъл под действието на товара от къщата


  Наклонена колона под действието на товара от къщата

 • Проект за остъкляване на тераса. Усвояване на балкон (тераса)

  Най-правилният избор за да остъклите тераса, да усвоите балкон към помещение, или да остъклите тераса със собствен покрив, е да издадете нужната за това докуметация и разрешителни, защото в противен случай ще се сдобиете с нужната екстра на вашия дом и ще ви стои на главата един скъпо струващ проблем.

  Остъкляване на тераса на подпокривен етаж

  Усвояване на тераса към помещение

  Какво предлагаме ние:

  За да бъде всичко законно трябва да се снабдите със следните документи и протоколи:

  – Протокол от общо събрание на собствениците във входа, като е необходимо 75%  съгласие на съседите. (не е наложително, зависи от общината)

  – Трябва да се вземетес стандартна бланка за разрешение за строеж, която може да намерите в съответната община в деловодстовто или да я изтеглите от нашата страница, по реда на чл.147,ал.1,т.12 от ЗУТ. Не се учудвайте че бланката е пет страници – необходимо е само да предоставите една много малка част, която се изисква в тях за осъкляване на блакони.

  – Трябва да представите конструктивно становище от инженер-конструктор с указания за изпълнението на конструкцията. (за остъклен балкон, усвояване на тераса, или остъкляване на тераса тип „зимна градина“). Такова конструктивно становище може да поръчате и при нас. За повече информация може да видите тук.

  Важна информация! Имайте предвид, че този ред не се прилага, когато балконът е разположен към първостепенна улична мрежа, където е изрично забранено каквото и да е остъкляване. Понастоящем по чл. 147, ал. 1, т. 12 от ЗУТ е разрешено остъкляването на балкони към второстепенната улична мрежа, при издаване на разрешение за строеж от главния архитект на общината. Не е задължително да се представят за одобряване и инвестиционни проекти, а само трите стъпки, които сме описали по-горе . Пълната забрана важи само за балконите разположени на главна (първостепенна) улична мрежа.

  В допълнителна информация можем да Ви предоставим как изглеждат необходимите документи, които трябва да вземете от съответната община,  за да ги попълните и извършите правилно цялата процедура. Тези 5 страници трябва да се попълнят, само нужните точки и документи, които се отнасят към проекта за вашата тераса. Може да ги разгледате или изтеглите и принтирате в А4 или да се поразходите до деловодството на общината:

  Страница 1
  Страница 2
  Страница 3
  Страница 4
  Страница 5

  За повече информация , запитване или оферта се свържете с екипа на Строителни Проекти.


 • Преустройство на апартамент

  Преустройство на апартамент в София. Променя се разположението на зидовете които са от газобетон. По този начин собсвеникът сам определя големината и разположението на помещенията в апартамента. За целта на тази промяна е нужно да се направи ново архитектурно заснемане и да се изгови конструктивно становище. За изготвянрто и на двата документа може да се свържете с екипа на Строителни проекти.

  преустройство на апартамент
  Преграждане на помещение
  Промяна на преградни зидове

  Преустройство на апартамент

 • Цени за проект по част ВиК, ОВиК, Геодезия, ЕЛ и Геоложки доклад

  Цените за проекти по части ВиК, ОВиК, Геодезия, ЕЛ и Геоложки доклад се определят от съответните специалности след договаряне с архитекта. Цените са променливи и зависят от РЗП-то на сградата, типовите етажи, от обекта категория и вида на сградата.

  За повече информация , запитване или оферта се свържете с екипа на Строителни Проекти.


 • Цени за проектиране по част Архитектура

  Цената за архитектурния проект се определя твърде индивидуално и варира в рамките от 5 до 7 лв в зависимост от сложността на сградата. Тъй като дейността на нашите архитекти е свързана с доста голям обем творческа работа, то ще ви предоставим начина на ценообразуване на архитектурния проект:

  • Цената варира според възгледите на клиента за по-голяма разчупеност на сградата или сложна геометрична форма
  • Цената за проектиране по част Архитектурна се изчислява на квадратен метър от разгънатата застроена площ на сградата.
  • Цената на квадратен метър се договаря между наш архитект и клиент.
  • Цената и сроковете на изготвяне на проекта зависят от обема на проекта, неговата сложност, и от типа на сградата – жилищна, обществена, промишлена, пристройка или надстройка.
  • Цената се занижава при симетричност на сградата, повтаряемост на дадени елементи или по-проста геометрична форма.
  • Цената и срока се договарят с инвеститора и се обвързват с договор за изпълнение с конкретен архитект. При подписване на договора се заплаща авансово 50% от цената на проекта – останалите 50% от цената на проекта при предаване на документацията.
  • Допълнително се подписва договор за авторски надзор. Заплащането по този договор е 50% авансово плащане и 50% след приключване на строителството.

  За повече информация , запитване или оферта се свържете с екипа на Строителни Проекти.


 • Цени за цялостно (комплексно) проектиране

  Архитектурна и конструктивна консултация

  В рамките на град София, предлагаме безплатно консултации с оглед на място. Ще ви дадем съвет и информация с възможностите на застрояване на вашия парцел, идея за реконструкция, преустройсто или промяна на предназначение. В границите на Софийска област, се заплащат разходите за път, според разстоянието до обекта. За останалата част на страната, консултациите на място са по договаряне според времето, което е нужно на специалиста да достигне обекта.

  ПРОЕКТИРАНЕ:

  Предлагаме ви приблизителни цени на инвестиционен проект (работен проект) на сгради за основните специалности:

  -до 200 м2 – 18-19 лв/м2 – мин. 500 лв.
  -от 200м2 до 500м2 – 16-18 лв/м2
  -от 500м2 до 2000м2 – 14-16 лв/м2
  -над 2000м2 – по договаряне

  Цените се формират на базата на Общата разгъната застроена площ на сградата (РЗП)

  – за оскъпяване цената на проекта (в горепосочените граници) може да се говори при сложна геометрия на сградата ( наличие на елипсовидни или обли  части, повече 3D визуализации и др.)
  – за намаляване цената на проекта (в долупосочените граници) е възможно при прости геометрични обекти, с типови и повтаряеми елементи на сградата или симетрия на конструкцията.

  Дадените цени включват изброените по-долу основни специалности:

  1. Архитектура – разпределения, разрези, фасади, детайли, спесификации, 3D изображения, количиствена сметка
  2. Конструкции – конструктивни чертежи-кофражни и армировъчни планове, детайли, статически изчисления, количества армировка, план изкоп (укрепване на изкоп). Допълнително се договаря: фундиране на много нива, пилотно фундиране, изкоп с торкретни или шлицови стени, изцяло метални или дървени конструкции и т.н.
  3. ВиК – Водопровод и Канализация – чертежи, аксонометрия, количествена сметка, допълнително се договарят помпени, отводнителни, пречиствателни спринклерни и водни резервоари.
  4. ОВиК – Отопление, Вентилация и Климатизация- включва чертежи, количествена сметка и топлотехническа ефективност или доклад за енергийна ефективност
  5. Геодезия / Вертикална планировка
  6. Електрическа – чертежи на силнотокови и слаботокови инсталаци-телефонизация, видеонаблюдение, ТV и интернет системи, подгряване и отопление на улуци, водостоци и рампи, схема главно ел. табло, количествена сметка и външно осветление
  7. Проект за енергийна ефективност
  8. Проект за по пожарна безопасност
  9. Пожароизвестяване
  10. План за безопасност и здраве

  Количествени сметки по всички специалности

  Проектите по т.7, т.8, т.9, т.10 се определят от НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за „Обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“, в зависимост от категорията на сградата.

  Ако е необходимо, според спецификата на сградата допълнително се заплщат следните специалности:

  • Предпроектно проучване
  • КМД – при поява на метални конструкции
  • Геоложко проучване (геоложки доклад)
  • Проект за ограда – възлага се и се одобрява отделно
  • Пътен проект – зависи от местните общински разпоредби
  • Технология
  • Ландшафтна архитектура (озеленяване)

  Цените не включват:

  ● Oдобряване на междинни фази – ПП, ПУП, РУП и др.
  ● Узаконяване и внасяне на проекта в общината при предоставено пълномошно от Възложител.
  ● Узаконяване на рекламни съоръжения или надписи на сгради.

  Задължителни разходи свързани с инвестиционният процес, които поема инвеститора:

  • Всички държавни и местни такси по одобряването и съгласуването на проектите и издаването на строителното разрешение;
  • Надзор в проектирането и изготвяне на доклад за съответствие.

  Начин на плащане и срокове:

  1. Консултация за оформяне на заданието за проектиране.
  2. Изготвяне на оферта за проучване и проектиране – цени и срокове на изпълнение.
  3. Сключване на договор за проектиране – 30% – авансово заплащане.
  Разработва се Идейна фаза при желание на Инвеститора – договаряне на срокове.
  4. Приемане, подписване и комплектоване на идеен проект – 20% от цената.
  Разработва се Работна фаза на проекта
  5. Предаване на Работен проект – от 3 до 5 бр. папки – 40% от цената.
  6. След одобряване на проекта в общината – 10% от цената.

  При проектиране директно в Работен проект  (без Идейна фаза) , в т.5 , след предаването му се заплаща 60% от цената.

  Цена за архитектурно заснемане на сграда, къща или помещение  като самостоятелен проект – от 1,3-1,8 лв/м2

  За повече информация , запитване или оферта се свържете с екипа на Строителни Проекти.


 • Цени

  Архитектурна и конструктивна консултация

  В рамките на град София, предлагаме безплатно консултации с оглед на място. Ще ви дадем съвет и информация с възможностите на застрояване на вашия парцел, идея за реконструкция, преустройсто или промяна на предназначение. В границите на Софийска област, се заплащат разходите за път, според разстоянието до обекта. За останалата част на страната, консултациите на място са по договаряне според времето, което е нужно на специалиста да достигне обекта.

  Цените на предлаганите от нас инвестиционни проекти, може да се разделят на следни групи, в зависимост от обема на зададената работа:

  цени за цялостно проектиране на обект (комплексно проектиране)

  цени за проектиране по част Конструктивна (част Конструкции)

  цени за проектиране по част Архитектурна

  цени за преокт по част Проект за безопасност и здраве (ПБЗ)

  цени за проектиране на ВиК, ОВиК, Геодезия, ЕЛ и Геоложки доклад

  За изготвяне на инвестиционен проект за промяна, реконструкция или преустройство на съществуваща сграда, градоустройствен план или  други дейности,  цената е по договаряне според сложността на проекта и неговата трудоемкост за изготвяне.

  За повече информация , запитване или оферта се свържете с екипа на Строителни Проекти.


 • Проектиране на Дървени конструкции

  Проектираните от нас дървени конструкции може да се разделят на няколко вида:

  • Проектиране на дъврена къща – състои се от стоманобетонни основи до кота 0,00 , а нагоре е с носещи дървени колони, стени и дървени греди. Подът е от дървено дюшеме със талпи. Дървените елементи за са захванати посредсвом болтове, винтове или гвоздеи, в зависимост от това колко е натоварен самия елемент. Дървеният поктив представлява „дървена покривна конструкция„, която се състои от столици, ребра, дъсчена обшивка, маия, улама и от дървени стойки.
  • Дървена веранда, беседка, премествяема конструкция или дървени перголи.
  • Дървена покривна конструкция стъпваща върху стоманобетонна плоча. Дървеният покрив се подпира по периферията от тухлена зидария, а посредата върху стойки (попове), които стъпват директно върху стоманобетонната плоча.
  • Съществуват и междинни покривни нива, които най-често стъпват върху стоманобетонна плоча, а в горния си край стъпват на столица, която е прихваната със сегментни анкери към стоманобетонен елемент.

  Тук може да разгледате снимки от проектираните от нас дървени къщи и покриви.

  За повече информация, изготвяне на оферта, констултация или цени се свържете с екипа на Строителни Проекти.


 • Част „Енергийна Ефективност“

  Във връзка с националните норми вече се изисква към всеки проект за сграда да има изготвена отделна част „Енергийна Ефективност“.

  Екипън на Строителни проекти е готов да Ви съдейства в изготвянето и съгласуването на тази част.

  Енергийният паспорт е част от техническият паспорт на една сграда. Сроковете за изготвяне на техническите паспорти зависят от категорията на сградата, описани в чл.137 от ЗУТ. Часта за енергийна ефективност включва обяснителна записка и изчисления. В изчислителната част влизат показателите за разход на енергия, архитектурно-строителни технически чертежи на детайли на отделни елементи на сградата. Всеки детайл е описан с геометричните, топлотехническите и оптичните си характеристики на материалите от които е направен. Въз основа на тези детайли се правят количествени сметки на вложените в дадена сграда строителни и енергоефективни продукти.

  Необходимата документация, която трябва да ни предоставите за да изготвим проекта по част „Енергийна ефективност“ са разработени проекти по части Конструктивна, Архитектурна, Отопление Вентилация и Климатизация, и Електрическа.

  На нашите клиенти оказваме пълно съдействие в изготвянето на доклад за съответствие на този проект от регистрирана и лицензирана фирма по Закона за енергийната ефективност.

  За повече информация за оферта, срокове и цени, може да се свържете с нашето проектантско бюро.


 • Част Електрическа

  Изготвянето на проект по част Електрическа съдържа следните разработки:

  – Схеми и чертежи за разположение на вътрешните електроинсталации

  – Схеми и чертежи за разположение на външно електроснабдяване в границите на имота и присъединяване на обекта

  – Схеми за мълниезащита и заземяване, които се разработват въз основа на архитектурния проект

  – Захранване на външно осветление на сградата, парково осветление и градински съоръжения.

  Проекта се изготвя съгласно становище и предварителен договор със снабдяващото електроснабдително дружество.

  Изготвяме проекти по тази част само ако са част от цялостното проектиране на даден обект.

  За повече информация, оферта и цени се свържете с екипа на Строителни Проекти