Архив за етитет: реконструкция на къща

Разкриване и усилване на фундаменти с оглед надстрояването на сградата

РАЗКРИВАНЕ И УСИЛВАНЕ
НА ЕДИНИЧЕН ФУНДАМЕНТ
РАЗКРИВАНЕ И УСИЛВАНЕ
НА ИВИЧЕН ФУНДАМЕНТ

УСИЛВАНЕ НА ФУНДАМЕНТИ

Преустройство на къща във Варна

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
КОЛОНИ КЪМ
БАЛКОНСКА ПЛОЧА
ИЗЛИВАНЕ  И ПРИКРЕПВАНЕ
НА НОВА ПЛОЧА КЪМ
СЪЩЕСТВУВАЩА
НОВА ГРЕДА С ЦЕЛ
ИЗРЯЗВАНЕ НА ПЛОЧА
НОВ КАПИТЕЛ НА
КОЛОНА
ПРЕМАХВАНЕ НА
НОСЕЩ ЗИД