Част Геоложки проучвания /Геоложки доклад/

Строителни проекти. Проектиране на сгради и съоръжения Част Геоложки проучвания /Геоложки доклад/

Тази част включва изготвянето на но . В него се описват особеностите на терена, характеристиката на пластовете под бъдещата сграда и тяхната носимоспособност. Докладът не е задължителен и се изготвя при искане от страна на , от общинската администрация или от възложителя.

Изготвяме по тази част само ако са част от цялостното на даден .

За повече информация, оферта и се свържете на екипа на Строителни проекти