Част Електрическа

Изготвянето на по съдържа следните разработки:

– Схеми и и за разположение на вътрешните електроинсталации

– Схеми и чертежи за разположение на  електроснабдяване в границите на имота и присъединяване на а

– Схеми за мълниезащита и заземяване, които се разработват въз основа на архитектурния проект

– Захранване на външно осветление на та, парково осветление и градински съоръжения.

Проекта се изготвя съгласно и предварителен със снабдяващото електроснабдително дружество.

Изготвяме проекти по тази част само ако са част от цялостното проектиране на даден обект.

За повече информация, и се свържете с екипа на Строителни Проекти