Проекти

Това са ираните от нас и по  част „Конструктивна“.

Конструктивно и сеизмично оценяване чрез компютърно моделиране

Жилищна сграда в гр. проектирана през 2006г.

Изцяло стоманона