Проектирани дървени конструкции

Дървена рана
с дървени ранки
Детайл на на дървени
с дъвен покрив
Дървен покрив
Дървена
Дървена покривна
конструкция

Детайл на връзка между
дървена с

Детайл на връзка между
дървена греда със столици