АРТА Жилищна сграда в гр. София

ЖИЛИЩНА СГРАДА – ж.к. Младост 1, гр. СОФИЯ

ЕТАЖНОСТ/РЗП: М+4+А/ 3345 м²

ВЪЗЛОЖИТ: “НЕВОН” АД/“М-ИНЖЕНЕРИНГ” АД

ПРОЕКТИРАН: VІ.2005/построен2007

Стоманобетонна конструкция