Гяуров Жилищна сграда с магазини гр. Шумен

Строителни проекти. Проектиране на сгради и съоръжения Гяуров Жилищна сграда с магазини гр. Шумен