Гяуров Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи гр. София

Строителни проекти. Проектиране на сгради и съоръжения Гяуров Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи гр. София

Жилищна с магазини и подземни гаражи гр. , ул.”Бунтовник” – 2010 – реализация

Стоманобетонна конструкция

Стоманобетонна конструкция