Жилищна сграда в гр. София проектирана през 2007г.

Строителни проекти. Проектиране на сгради и съоръжения Жилищна сграда в гр. София проектирана през 2007г.