ARTA Жилищна сграда с офиси в гр. София

Строителни проекти. Проектиране на сгради и съоръжения ARTA Жилищна сграда с офиси в гр. София

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ

кв.19, УПИ ХХХІІІ-167, ж.к. КАРПУЗИЦА, гр. ; ул. “Сияйна” и ул. “Евлия Челеби”

ЕТАЖНОСТ/РЗП: 3+2манс./1173 м²

ВЪЗЛОЖИТ: “БИЛДИНГ ГРУП” ООД

ПРОЕКТИРАН:     VІІІ.2006/построен

Изцяло стоманона

Изцяло стоманобетонна конструкция