АРТА Жилищна сграда за сезонно ползване в Равда

Строителни проекти. Проектиране на сгради и съоръжения АРТА Жилищна сграда за сезонно ползване в Равда

Мeбелна и Жилищна за сезонно ползване

студия и и  с. Равда

ЕТАЖНОСТ/РЗП:  4+М /3116 м2

ВЪЗЛОЖИТ:    „ПЕТКА-ТУРС“ООД

ПРОЕКТИРАН:      ХІІ.2007/ построен

Стоманобетонна конструкция

Стоманобетонна конструкция