Гяуров Археологическа база в Плиска

Строителни проекти. Проектиране на сгради и съоръжения Гяуров Археологическа база в Плиска

Археологическа база в Плиска – 2008г.

Стоманобетонна конструкция

Стоманобетонна конструкция