Гяуров Хотел „Мисионис” гр. Търговище

Строителни проекти. Проектиране на сгради и съоръжения Гяуров Хотел „Мисионис” гр. Търговище

Хотел „Мисионис” – гр. Търговище

2009 –

Стоманобетонна и метална

Стоманобетонна и метална конструкция

Стоманобетонна и метална конструкция