Проект за спортна зала в Ракитово 2010г.

Строителни проекти. Проектиране на сгради и съоръжения Проект за спортна зала в Ракитово 2010г.

Стоманона със стоманена покривна конструкция

Стоманобетонна конструкция със стоманена покривна конструкция

Стоманобетонна конструкция със стоманена покривна конструкция

Стоманобетонна конструкция със стоманена покривна конструкция

Стоманобетонна конструкция със стоманена покривна конструкция

Стоманобетонна конструкция със стоманена покривна конструкция

Стоманобетонна конструкция със стоманена покривна конструкция

Стоманобетонна конструкция със стоманена покривна конструкция