Преустройство на апартамент

Преустройство на в . Променя се разположението на зидовете които са от газо. По този начин собсвеникът сам определя големината и разположението на помещенията в апартамента. За целта на тази е нужно да се направи ново архитектурно заснемане и да се изгови конструктивно становище. За изготвянрто и на двата документа може да се свържете с екипа на Строителни проекти.

Преграждане на помещение
Промяна на преградни зидове

Преустройство на апартамент