Реконструкция на спортна зала в Якоруда

Строителни проекти. Проектиране на сгради и съоръжения Реконструкция на спортна зала в Якоруда

Ре на спортна зала в Якоруда – 2010г.