Усилване на плоча

УСИЛВАНЕ НА КОЛОНИ

С КАПИТИ ЗАРАДИ

ПРОДЪНВАНЕ НА ПЛОЧА

ИЗЛИВАНЕ НА НОВА

ГРЕДА ПОРАДИ ПРОДЪНВАНЕ

НА ПЛОЧАТА ОТ КОЛОНИТЕ