Усилване основите на къща в гр. София

Строителни проекти. Проектиране на сгради и съоръжения Усилване основите на къща в гр. София

Усилване на и на в гр.

2011 –


Подмяна на нов стоманоен цокъл


Съществуващ цокъл, който е поддал


поддал цокъл под действието на товара от къщата


Наклонена под действието на товара от къщата