Консултантски услуги

Основна задача е да предоставим  качествени ни услуги, рационални и икономически  целесъобразни решения в областта то.   Консултантските ни услуги на ирането, по време то или след изграждане на а,  са съобразени спрямо те в нормативната уредба.

За повече информация се свържете с екипа на Строителни Проекти.