План за евакуация

Строителни проекти изготвят схеми за , т.нар. „Схема на евакуация“ или „План за евакуация“ за Вашия .

  • Изготвяме цялата необходима за прилагане правилата и нормите за и аварийна безопастност (нормативна наредба г).
  • Изготвяме схеми за евакуация – формат А2, А3, А4
  • Цялостно проектиране на евакуационната , съгласно нормативната уредба – , път за евакуация, места на и и пожарни касети, локация на електрическото табло и сборни пунктове за евакуация, текущо местонахождение на а за евакуация (наричана още или схема за евакуация)