План за евакуация

Строителни проекти изготвят , т.нар. „ на “ или „План за евакуация“ за Вашия обект.

  • Изготвяме цялата необходима документация за прилагане правилата и нормите за и аварийна (нормативна наредба 2377/2011г).
  • Изготвяме схеми за евакуация – формат А2, А3, А4
  • Цялостно проектиране на евакуационната схема, съгласно нормативната уредба – аварийни изходи, път за евакуация, места на пожарогасители и , локация на електрическото табло и сборни пунктове за евакуация, текущо местонахождение на плана за евакуация (наричана още или )

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

CAPTCHA image
*