План за евакуация

Строителни изготвят схеми за евакуация, т.нар. „Схема на евакуация“ или „План за евакуация“ за Вашия обект.