Строителен надзор

За всеки ран от нас , предлагаме . Посещенията на обекта и тяхното заплащане се определя предварително чрез „Договор за авторски надзор“. Всички ови и стоманобетонови работи и актове за скрити работи здължително трябва да се приемат от автора на а по част „Конструктивна“. Ако обекта е в друго населено място, авторския надзор може да се прехвърли чрез нотариално заверено пълномощно на друг или избран от вас строителен  с .

Предоставяме услугите си и като по предложение зададено ни от възложителя.

За повече информация може да се свържете с www.stroitelni-proekti-com