Част ВиК

Изготвянето на по част ВиК съдържа следните разработки:

– Схеми и и на вътрешни водопроводи и на канализационната мрежа

– Схеми  на водомерни възли, канализационни шахти и ревизионни отвори

– Аксонометрия на водопроводната и канализационна мрежа (не е задължително)

– Схеми и чертежи на външни водопроводи и канализационни връзки в границите на парцела

– Схеми и чертежи на отводняване извън границите на та

– Схеми и чертежи на басейн или шадравани, ако съществуват такива

Проекта се изготвя на база одобрен архителтурен проект, както и предварителен със ВиК дружество.

Изготвяме по тази част само ако са част от цялостното на даден .

За повече информация, и се свържете с екипа на Строителни Проекти