Част Отопление Вентилация и Климатизация /ОВиК/

Строителни проекти. Проектиране на сгради и съоръжения Част Отопление Вентилация и Климатизация /ОВиК/

Изготвянето на а по част Отопление Вентилация и Климатизация съдържа следните разработки:

– Схеми и чертежи на вътрешни

– Схеми и чертежи за разположение на вътрешни

– Оценка и изчисления за та енергийна ефективност на та

Проекта се изготвя на база одобрен архителтурен проект.

Изготвяме по тази част само ако са част от цялостното на даден .

За повече информация, оферта и се свържете с екипа на Строителни Проекти