Цени за проектиране по част Архитектура

Строителни проекти. Проектиране на сгради и съоръжения Цени за проектиране по част Архитектура

Цената за урния проект се определя твърде индивидуално и варира в рамките от 5 до 7 лв в зависимост от сложността на та. Тъй като дейността на нашите архитекти е свързана с доста голям обем творческа работа, то ще ви предоставим начина на на архитектурния проект:
  • Цената варира според възгледите на клиента за по-голяма разчупеност на сградата или сложна геометрична форма
  • Цената за ране по част Архитектурна се изчислява на квадратен метър от разгънатата застроена площ на сградата.
  • Цената на квадратен метър се договаря между наш архитект и клиент.
  • Цената и сроковете на изготвяне на проекта зависят от обема на проекта, неговата сложност, и от типа на сградата – , обществена, промишлена, или .
  • Цената се занижава при симетричност на сградата, повтаряемост на дадени елементи или по-проста геометрична форма.
  • Цената и срока се договарят с инвеститора и се обвързват с договор за изпълнение с конкретен архитект. При подписване на договора се заплаща авансово 50% от цената на проекта – останалите 50% от цената на проекта при предаване на документацията.
  • Допълнително се подписва договор за . Заплащането по този договор е 50% авансово плащане и 50% след приключване на строителството.

За повече информация , запитване или се свържете с екипа на Строителни Проекти.