Къща в Панагюрище

СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ

С ДЪРВЕН ПОКРИВ