Гяуров Жилищна сграда с магазини гр. София кв. Овча Купел

Строителни проекти. Проектиране на сгради и съоръжения Гяуров Жилищна сграда с магазини гр. София кв. Овча Купел

Жилищна с магазини и подземни гаражи гр. , кв. Овча Купел

Стоманобетонна конструкция

Стоманобетонна конструкция