АРТА Обществена сграда в гр. София

БИЗНЕС ЦЕНТЪР АНДРОМЕДА

и, магазини и подземни гаражи

гр. СОФИЯ; бул. “Цар Борис ІІІ”

ВЪЗЛОЖИТ: АЙ БИ АЙ ТРЕЙДИНГ

ПРОЕКТИРАН:  2005/построена

Стоманона носеща

Стоманобетонна носеща конструкция

Стоманобетонна носеща конструкция

Стоманобетонна носеща конструкция