Гяуров Административна сграда в София, кв.Карпузица

Строителни проекти. Проектиране на сгради и съоръжения Гяуров Административна сграда в София, кв.Карпузица

Административна в , кв.Карпузица – 2009 – в процес на реализация

Стоманобетонна конструкция

Стоманобетонна конструкция

Стоманобетонна конструкция